NZEB berekeningstool

Stichting WarmBouwen is druk doende om ervoor te zorgen dat WarmBouwen wordt opgenomen in de NZEB-berekeningstool. Deze tool wordt ondermeer ontwikkeld door SBRCURnet en uiteindelijk gecertificeerd worden door de ISSO. Hiermee wordt het berekenen van WarmBouwen voor architecten, bouwfysici en installatietechnici makkelijker, de uitkomsten (bij correcte berekening uiteraard) zonder meer geaccepteerd door vergunningverleners. Wilt u…

Duurzaamheidsadvies woning te Haarlem

Stichting WarmBouwen heeft een uitgebreide analyse gemaakt van het energieverlies van een monumentale woning in Haarlem. Op basis van dit advies zijn verschillende stappen op weg naar NUL voorgesteld. Elke stap brengt de eigenaar / bewoner dichter bij energieneutraliteit. In het vervolgtraject wordt bepaald welke stappen nu worden genomen.