Het keurmerk WarmBouwen voegt waarde toe aan vastgoed. Voor eigenaars én gebruikers.
Het Keurmerk WarmBouwen biedt zekerheid. Zekerheid dat het ontwerp voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het Keurmerk. Zekerheid dat de uitvoering is zoals ontworpen. Zekerheid dat het pand een laag fossiel energieverbruik heeft. Zekerheid dat het pand weinig onderhoud behoeft. Zekerheid dat de condities voor een gezondbinnenmilieu aanwezig zijn. En blijven.

Deze zekerheden zijn er voor eigenaars en gebruikers. Hun belangen vallen lang niet altijd samen. Sommige investeringen leiden tot een lager verbruik of een hoger comfort, maar niet tot een hogere huurwaarde. Denk aan zonnecellen. WarmBouwen richt zich juist op het gemeenschappelijk belang. Zó verbeteren dat lage onderhoudskosten en exploitatielasten samenvallen met hoog comfort en laag energieverbruik. Het mes snijdt dan aan twee kanten.

De gebruiker

De huur- of hypotheeklasten zijn slechts een deel van de huisvestingslasten: daar komt de energie nog bij. Hoe lager de energierekening, hoe meer overblijft voor huur of hypotheek. Of leukere dingen. WarmBouwen biedt zekerheid omtrent het energieverbruik van het pand.
Een gezond binnenklimaat is één van de belangrijkste voorwaarden om allerlei ziektes te voorkomen. Denk aan huid- en longziekten, maar ook aan besmettingen door schimmels en virussen. Die overleven beter in een voor ons ongezond klimaat. WarmBouwen borgt een gezond binnenklimaat.

De eigenaar

Elke eigenaar heeft belang bij duurzaam vastgoed. Vastgoed is geen verbruiksartikel, het staat er lang. En het behoeft onderhoud. Hoe minder onderhoud, hoe lager de kosten van eigendom: reductie van de total costs of ownership (TCO).
Een laag energieverbruik is van belang voor de gebruiker, en daarmee voor de eigenaar. Een laag energiegebruik betekent immers lage bijkomende kosten voor de huurder. En als deze zekerheid heeft omtrent de hoogte van het verbruik, dan wil, en kan, deze meer betalen. Zo stijgt de waarde van het vastgoed. Het keurmerk WarmBouwen biedt deze zekerheid.
Een hoog comfort is van belang voor de gebruiker, en daarmee voor de eigenaar. Een comfortabel gebouw is een prettig gebouw. Prettig om in te wonen, te werken, te leven. En dat is de gebruiker wel iets waard. WarmBouwen biedt dit comfort.

De eigenaar-bewoner

Die boft natuurlijk het meest van allemaal: de voordelen van de gebruiker, de voordelen van de eigenaar.