Miel Karthaus, voorzitter

Volgens Architect Miel Karthaus is ontwerpen allereerst opruimen, opnieuw benoemen en in een orde plaatsen. Het bestaande is het uitgangspunt. Herbestemmen en hergebruik van vastgoed vormt een rode draad in zijn carrière. En juist dat herbestemmen en hergebruik vroeg om een radicaal andere oplossing: WarmBouwen.

Karthaus heeft WarmBouwen mede-ontwikkeld. Als voorzitter van de Stichting WarmBouwen werkt hij aan de doorontwikkeling van WarmBouwen en het creëeren van draagvlak voor WarmBouwen binnen maatschappelijke en publieke organisaties. En natuurlijk aan projecten met WarmBouwen.

Zodra het Keurmerk WarmBouwen gereed is een eerstegraads keurmerk te worden, medio 2017, zal Miel Karthaus zijn functie neerleggen, om belangenverstrengeling te voorkomen.

Martijn de Gier, penningmeester

Als architect en stedebouwkundige is De Gier vooral geïnteresseerd in vraagstukken in relatie tot het bestaande: het herinzetten, herdefiniëren, het in een ander daglicht stellen wat er is is de eerste stap naar een nieuwe, prettige omgeving voor de gebruikers.

De Gier heeft Warmbouwen mede-ontwikkeld, en het eerste WarmBouwen project opgeleverd: De Tempel in Den Haag. Als bestuurslid en penningmeester van de Stichting WarmBouwen werkt hij aan aan de verdere ontwikkeling van WarmBouwen, het ontwikkelen van producten op basis van de techniek. En natuurlijk aan projecten met WarmBouwen.

Zodra het Keurmerk WarmBouwen gereed is een eerstegraads keurmerk te worden, medio 2017, zal Martijn de Gier zijn functie neerleggen, om belangenverstrengeling te voorkomen.

Vacature

Het bestuur van de Stichting Warmbouwen zoekt een bestuurslid die de onderzoeken van het bestuur een juiste richting op kan sturen, én iemand die de wegen in de bestuurlijke krochten krochten kent.