Condensatie in de constructie is gevaarlijk. Het betekent immers kans op rotting, roest en schimmelvorming. Een vochtige constructie isoleert bovendien slecht, en kost dus ook veel energie. Voorkomen van condensatie is dus van groot belang voor het gebouw, de gebruiker én zijn energierekening. Daarom moet de gevel boven dauwpunt blijven.

3-dauwpunt

Doel
Een constructie die boven dauwpunt is, blijft droog. Dat verhoogt de houdbaarheid, het reduceert de warmtevraag én het maakt een gezond binnenklimaat mogelijk. Bijkomend voordeel is dat dampremmende en luchtdichte folies niet meer nodig zijn. Dat maakt het bouwen goedkoper en makkelijker. En een dampopen constructie kan vocht accumuleren: een tijdelijk tekort of overschot wordt door het gebouw gecompenseerd, niet alleen door ventilatie.

Eisen
Alleerst moet inzichtelijk worden gemaakt welke temperatuur van de constructie een veilige is, de GebouwTemperatuur. De energie die het kost om deze temperatuur te bereiken behoort bij het casco. Die temperatuur ligt doorgaans onder de ComfortTemperatuur, de energie die het kost om die te bereiken behoort bij de gebruiker. Door het inzichtelijk maken van het verschil tussen GebouwTemperatuur en ComfortTemperatuur wordt ook duidelijk hoeveel energie voor het gebouw, en hoeveel voor de gebruiker nodig is.
Het dauwpunt is afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur, en het temperatuurverloop door de constructie. Aangezien binnen- en buitentemperatuur door het jaar heen fluctueren, fluctueert ook het dauwpunt. De temperatuur van de gebouwde schil is daarmee geen vaste temperatuur, maar schommelt tussen minima en maxima.
Het optimum ligt in de winter in het algemeen bij 10ºC, ’s zomers 4ºC onder de buitenluchttemperatuur in de zomer. Voor elke constructie dient het optimum te worden bepaald.
De Gebouwtemperatuur dient volledig in balans te zijn, voor het realiseren van de ComfortTemperatuur kan energie worden ingekocht (liefst uit hernieuwbare bron). Hoe hoger de GebouwTemperatuur, hoe minder energie nodig is voor het bereiken en behouden van een comfortabel binnenklimaat.

Hoe te bereiken
Het Keurmerk stelt geen eisen aan de wijze waarop de gevel boven dauwpunt wordt gehouden.

Weging
Voor deze zuil zijn maximaal 10 punten te verkrijgen. Minimaal dienen 5 punten te worden behaald om in aanmerking te komen voor het Keurmerk
5 Punten indien wordt voldaan aan de minimum-eis.
Bonuspunten, 1 punt voor elke twee graden boven 10ºC, kunnen worden verkregen voor een hogere oppervlaktetemperatuur van de constructie in verblijfsruimten. Hierbij geldt dat voor 80% van het gesloten geveloppervlak de hogere temperatuur moet worden aangetoond.

  • 10ºC geeft 5 punten;
  • 12ºC geeft 6 punten;
  • 14ºC geeft 7 punten;
  • 16ºC geeft 8 punten;
  • 18ºC geeft 9 punten;
  • 20ºC geeft 10 punten.

Actueel
De eisen, voorwaarden en weging, zoals hierboven genoemd zijn voorlopige eisen. Het Comité Keurmerk WarmBouwen dient deze eisen formeel nog vast te stellen. Wij zijn in overleg met diverse vertegenwoordigers uit de gehele bouwkolom om de eisen vast te leggen.

Download hier het eisenblad ‘zuil 3: dauwpunt’: zuil03–20141126

zuil 1: Balans
zuil 2: Buffer
zuil 4: Comfort
zuil 5: Ventilatie
zuil 6: Onderhoud
zuil 7: Monument