Om een jaarlijks evenwicht te kunnen handhaven tussen Opname en Afgifte in de GebouwTemperatuur dient een Opslag aanwezig te zijn groot genoeg om dit jaarlijkse gemiddelde evenwicht over een meetperiode van vijf jaar te kunnen handhaven.

2-buffer

Doel
Opslag van energie verminderd de behoefte aan extern ingekochte (waaronder fossiele) energie, of gebruik van zelf opgewekte energie.

Eisen
Realisatie van een energieopslag die toereikend is om een evenwicht te handhaven over een langere periode. Aangetoond dient te worden dat deze opslag in staat is om een jaarlijks evenwicht te bereiken en te behouden over een periode van 5 jaar.

Hoe te bereiken
Deze Opslag kan gevonden worden in:

  • De thermische massa van het gebouw;
  • De massa van de bodem en/ of het grondwater;
  • Naburig oppervlaktewater;
  • Speciale voorzieningen om energie in op te slaan zoals onder andere: boilervaten, fase veranderende materialen, baterijen of chemische buffers;
    Het elektriciteitsnet;

Deze buffers kunnen zowel binnen als buiten het gebouw liggen, van natuurlijke aard, danwel speciaal daartoe aangelegd zijn.

Weging
Een opslag is een vereiste om in aanmerking te komen voor het Keurmerk.

Actueel
De eisen, voorwaarden en weging, zoals hierboven genoemd zijn voorlopige eisen. Het Comité Keurmerk WarmBouwen dient deze eisen formeel nog vast te stellen. Wij zijn in overleg met diverse vertegenwoordigers uit de gehele bouwkolom om de eisen vast te leggen.

Download hier het eisenblad ‘zuil 2: Buffer van Energie’. zuil02–20141126

zuil 1: Balans
zuil 3: Dauwpunt
zuil 4: Comfort
zuil 5: Ventilatie
zuil 6: Onderhoud
zuil 7: Monument