WarmBouwen is eenvoudig en elegant. Zonder dikke pakketten effectief energie besparen met fossielvrije, gratis, warmte. Omdat WarmBouwen het bouwfysisch gedrag van de gevels in stand houdt of weer herstelt is dat zonder gevaar.

WarmBouwen wordt aangebracht in contact met de massa van de buitenmuur. Het verwarmt én koelt de muur tot een temperatuur die tussen de 16º en 18ºC ligt.

Deze warmte kan direct uit de zon worden geoogst. De warmte wordt bewaard in een opslag voor de periode dat de zon niet schijnt.

Bodemopslag is hiervoor het meest geschikt: op een diepte van een tiental meters is de temperatuur altijd hoger dan 12ºC. De ideale plek om warmte te bewaren.

In de buitengevel wordt een temperatuur van ongeveer 16º tot 18ºC vastgehouden in de massa. Deze massa is traag, het houdt de warmte vast. Zo ontstaat een constante temperatuur met een beperkte aanvoer van warmte uit de opslag.

Overtollige warmte in de muur wordt geoogst als het warmer is dan 20 ºC. Zo wordt het gebouw gekoeld.

Deze warmte, kan zonodig aangevuld worden uit een andere bron. Dit kan restwarmte zijn uit een productieproces, of direct verkregen uit zoncollectoren vanaf het dak.

 

  • Klimaatneutraal

WarmBouwen houdt de gevel op een constante temperatuur met energie uit een opslag. Overtollige energie wordt opgeslagen en later gebruikt. Daarvoor hoeft geen warmte of koude te worden opgewekt, alleen rondgepompt. Dat kost bijna geen energie.

De warme gevel voorkomt dat kostbare warmte uit het interieur weglekt naar buiten: dure warmte wordt binnengehouden met gratis warmte. Zo maakt WarmBouwen een energieneutrale woning mogelijk.

  • Ademend

In een warme gevel condenseert geen vocht. De gevel hoeft dus niet dampdicht en niet luchtdicht te worden gemaakt. De gevel kan blijven ademen. De gevel neemt vocht op uit het binnenmilieu als het daar relatief vochtig is, geeft vocht af als het daar (te) droog wordt. Zo helpt een warme, dampopen gevel het binnenklimaat te stabiliseren. Zo helpt WarmBouwen het binnenklimaat comfortabel te houden.

  • Drogend

Omdat de gevel relatief warm wordt gehouden droogt de gevel. Niet alleen isoleert een droge gevel veel beter, houten en stalen delen in de gevel rotten niet meer. Dat voorkomt kostbaar onderhoud en verlengd de levensduur.

  • Veilig & gezond

Een warme gevel is een droge gevel. Zonder vieze zwarte plekken die er niet alleen vies uitzien, maar in feite schimmels zijn. Schimmels waarvan de sporen ongezond zijn: huid- en longziektes vinden vaak hun oorsprong in een slecht binnenmilieu.

Een warme gevel is ook een veilige gevel: rotting en roest behoren tot het verleden. Geen onverwachte schade, geen onverwacht onderhoud.