Deze Zuil is alleen van toepassing op bestaande archtitectuur en verplicht voor beschermd vastgoed en stadsgezichten. Bestaand vastgoed is doorgaans niet ontworpen naar de huidige maatstaven voor comfort en energiegebruik. Behoud van bestaand beeld en historische materialen is echter van belang. Werkelijke duurzaamheid wordt gevonden in gebruik van het bestaande. Respecteer dat, behoud zijn functie, of breng die terug, maak onderscheid tussen korte en lange levensduur.

7-monument

Doel
Het bieden van een toetsbaar kader voor verbetering en behoud van monumentaal vastgoed. Niet al het bestaande vastgoed is monument, deze toets is verplicht voor beschermde monumenten en naar eigen inzicht te gebruiken bij bestaande bouw.

Eisen
Middels de DuMo-systematiek dient aangetoond te worden dat de verduurzaming niet leidt tot substantiële achteruitgang van monumentwaarden. Achteruitgang van monumentwaarden en verbetering van comfort en energiehuishouding gaan hand in hand.

Hoe te Bereiken
De DuMo-systematiek geeft een waardering voor elk gebouw. Middels deze systematiek kan een nul-meting worden verricht, en een meting na aanpassing.

Weging
De on de nul-meting toegekende waarde geldt als uitgangspunt. De Dumo-systematiek kent een schaal van 0 tot 3, waarbij 0 niet monumentwaardig is, 3 de hoogste klasse. Bij volledig behoud van monumentwaarde worden 10 punten verstrekt, elke 5% achteruitgang , of deel daarvan, is aftrek van 1 punt.
De minumumscore voor deze zuil is 5.

Voorbeeld:

  • Monumentwaarde voor aanpassing: 2,0
  • 5% komt overeen met 0,1 dumo punt.
  • Monumentwaarde na aanpassing: 1,98: 9 punten;
  • Monumentwaarde na aanpassing: 1,9: 9 punten;
  • monumentwaarde na aanpassing: 1,6: 6 punten;
  • monumentwaarde na aanpassing onder de 1,50: geen punten.

Een reductie van 25% over de monumentwaarde is daarmee toegestaan binnen het Keurmerk WarmBouwen.
Het is niet gezegd dat vergunningverlende instanties met de achteruitgang in monumentwaarde akkoord gaan.

Actueel
De eisen, voorwaarden en weging, zoals hierboven genoemd zijn voorlopige eisen. Het Comité Keurmerk WarmBouwen dient deze eisen formeel nog vast te stellen. Wij zin in overleg met diverse vertegenwoordigers uit de gehele bouwkolom om de eisen vast te leggen.

Download hier het eisenblad ‘zuil 7: Monument’ zuil07–20141126

zuil 1: Balans
zuil 2: Buffer
zuil 3: Dauwpunt
zuil 4: Comfort
zuil 5: Ventilatie
zuil 6: Onderhoud