Ventilatie is essentieel voor een gezond binnenklimaat. Afvoer van geproduceerd vocht en CO2 en toevoer van verse (frisse) lucht moet geborgd zijn. Het bouwbesluit stelt minimumeisen voor ventilatie. Deze zijn eisen zijn echter aan de krappe kant, meer ventileren is beter.

5-ventilatie

Doel
Het Keurmerk WarmBouwen heeft tot doel een gezond binnenklimaat te borgen. Goede ventilatie is daarbij een vereiste. In de beleving van veel gebruikers is ventilatie echter hinderlijk: het idee is dat het energie kost, en veel ventilatiesystemen maken geluid. De eisen die het Keurmerk aan de ventilatie stelt zijn dan ook tweeledig: een hoge ventilatievoud, gecombineerd met een laag geluidsniveau.

Eisen
Het Keurmerk WarmBouwen vereist een verhoogde ventilatievoud. Hierbij geldt als uitgangspunt het realiseren van een maximumwaarde van 650 ppm voor CO2 (inclusief achtergrondconcentratie).

  • Voor woningen betekent dit in de praktijk een ventilatievoud van 50 m3/h per persoon in de verblijfsgebieden.
  • Voor kantoren geldt een ventilatievoud van 70 m3/s per m2 verblijfsruimte.
  • Voor scholen geldt een ventilatievoud van 70 m3/h per m2 verblijfsruimte.

Dit zijn minimale eisen. Bij mechanische ventilatie dienen deze waarden op stand 2, de één laagste stand te worden bereikt.
In woningen geldt dat het ventilatiegeluid op stand 2 (bij aanwezigheid van personen) niet hoger dan 25 dB(A) mag zijn.

Hoe te Bereiken
Warmbouwen schrijft geen ventilatiesysteem voor. Bij mechanische systemen is een onderhoudscontract een vereiste: aangetoond is dat er een sterke afname van de ventilatiecapaciteit is als geen onderhoud wordt gepleegd.

Weging
Voor Ventilatie zijn 10 punten te behalen. 5 punten worden behaald indien wordt voldaan aan de minimum eisen. 5 punten is tevens het minimum om in aanmerking te komen voor het keurmerk. Voor elke 20% meer ventilatie op de laagste stand (of de vaste stand) wordt 1 punt verleend.

Actueel
De eisen, voorwaarden en weging, zoals hierboven genoemd zijn voorlopige eisen. Het Comité Keurmerk WarmBouwen dient deze eisen formeel nog vast te stellen. Wij zijn in overleg met diverse vertegenwoordigers uit de gehele bouwkolom om de eisen vast te leggen.

Download hier het eisenblad ‘zuil 5: Ventilatie’ zuil05–20141126

zuil 1: Balans
zuil 2: Buffer
zuil 3: Dauwpunt
zuil 4: Comfort
zuil 6: Onderhoud
zuil 7: Monument