De Stichting WarmBouwen verleent als enige in de Benelux het Keurmerk WarmBouwen. Zij beheert het keurmerk en de eisen. Zij is onafhankelijk.

Het Keurmerk WarmBouwen is vastgesteld door een onafhankelijk comité van experts, waarin partijen uit de gehele bouwkolom zijn vertegenwoordig. Verhuurders, eigenaars, bouwfysici, architecten, monumentenzorgers en installatiedeskundigen hebben hun inbreng in de eisen.

Voordat het KeurMerk WarmBouwen aan een project verleend wordt, wordt getoetst of het project aan alle gestelde eisen voldoet. Deze controle wordt onafhankelijk gedaan, in opdracht van de Stichting WarmBouwen.

Stappenplan

1. Ontwerp & Aanmelding

De ontwerpers (architect, installatietechnicus of bouwfysicus) maken een ontwerp en berekeningen die voldoen aan de gestelde eisen. Zij kunnen hiervoor diverse manieren gebruiken. (Doelstelling van de stichting is om ontwerp- en rekensoftware te ontwikkelen). Indien het ontwerp in hun ogen voldoet aan het KeurMerk kunnen zij dit bij de stichting WarmBouwen aangeven.

2. Eerste controle

De Stichting WarmBouwen laat door onafhankelijke derden – de auditors –  de ontwerpuitgangspunten, het ontwerp en de berekeningen controleren. Als dit overeenstemt met de gestelde eisen kan een voorlopig keurmerk worden uitgegeven. Of er volgt een gesprek over eventuele aanpassingen die vereist zijn voor het verkrijgen van het keurmerk.

3. Uitvoering en doorlopende controle

Tijdens de uitvoering komen de auditors geregeld controleren of de uitvoering conform het ontwerp en berekeningen gebeurd. Op basis hiervan, en de ‘As-Built‘ tekeningen en berekeningen wordt het keurmerk definitief verstrekt, indien voldaan is aan de gestelde eisen.

4. Publicatie & Monitoring.

Alle verleende keurmerken worden opgenomen in de database van de stichting WarmBouwen. Zo zijn oplossingen altijd beschikbaar en hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. En projecten worden gemonitord. Voldoet het aan de verwachtingen? Zijn er verbetermogelijkheden?

Wie berekent?

Elke specialist, elke bouwfysicus, is in staat de geëiste berekeningen uit te voeren. Er wordt speciale software voor geschreven om het hen nog makkelijker te maken. Deze software zal worden uitgebracht in samenwerking met de Stichting WarmBouwen, en wordt getoetst aan Europese Normen en Eisen. De uitkomsten van deze software voldoen voor het verkrijgen van een bouwvergunning.

Wie controleert?

In opdracht van de Stichting WarmBouwen voeren bouwfysische bureaus steekproeven uit onder de aanvragen van het Keurmerk. In deze steekproef worden de uitgangspunten voor de berekeningen gecontroleerd, evenals de wijze waarop het berekend is, als de uitkomsten. Hiermee is de eerste papieren audit uitgevoerd.

Hetzelfde bureau voert audits uit tijdens de bouw: wordt er gebouwd conform het ontwerp. Moeten afwijkingen in de berekeningen worden verwerkt? Als alles voldoet wordt groen licht gegeven voor het verlenen van het Keurmerk WarmBouwen.