WarmBouwen beoogt onderhoudsarm vastgoed, onderhoud dient echter wel geborgd te zijn. Onderhoud is een grote kostenpost in de totale levensduurkosten van vastgoed. Onderhoudsarm vastgoed is in het belang van de eigenaar èn gebruiker. Onderhoud kan worden voorkomen door goede constructies, detaillering en uitvoering. En onnodig onderhoud kan worden voorkomen middels een onderhoudsplan.

6-onderhoud

Doel
Naast een zorgvuldig ontwerp en uitvoering moet ook het onderhoud geborgd zijn. Reductie van onderhoudskosten, door robuuste constructies en installaties, èn hetverminderen van onderhoudskosten door regelmatig controles en (klein) onderhoud uit te voeren.

Eisen
In de onderhoudscontracten moet zijn vastgelegd:

  • Regelmatig en terugkerende controles van, en zonodig onderoud aan het binnenklimaatsysteem. Denk hierbij aan ventilatie, verwarming en koeling. Dit conform de richtlijnen van de ISSO. (ISSO publicatie 58, V.4-2, 2008);
  • Monitoring van de warmte-koude opslag (bron) en terugkoppeling met het verwarming/koelsysteem;
  • Regelmatig terugkerende controle van bouwkundige onderdelen, denk hierbij met name aan onderhoudsgevoelige aspecten als schilderwerk en staal. Indien nodig dient het onderhoud dan ook uitgevoerd te worden.

Hoe te bereiken?
Er moet worden aangetoond dat er een onderhoudscontract en een Meer-Jaren-Onderhoudsplanning is met de verantwoordelijke aannemers of gespecialiseerde bedrijven. Dit contract heeft een minimale looptijd van 5 jaar.

Weging
Het onderhoudscontract is een harde eis om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

Actueel
De eisen, voorwaarden en weging, zoals hierboven genoemd zijn voorlopige eisen. Het Comité Keurmerk WarmBouwen dient deze eisen formeel nog vast te stellen. Wij zijn in overleg met diverse vertegenwoordigers uit de gehele bouwkolom om de eisen vast te leggen.

Download hier het eisenblad ‘zuil 6: Onderhoud’ zuil06–20141126

zuil 1: Balans
zuil 2: Buffer
zuil 3: Dauwpunt
zuil 4: Comfort
zuil 5: Ventilatie
zuil 7: Monument