Het Keurmerk WarmBouwen biedt zekerheid. Zekerheid dat het vastgoed duurzaam is. Zekerheid dat het binnenmilieu in orde is. Zekerheid dat het energiezuinig is. En dat dat zo blijft, ook op de lange termijn.
Het Keurmerk WarmBouwen wordt afgegeven door de Stichting WarmBouwen. Gecertificeerde specialisten kunnen het Keurmerk aanvragen, indien zij gebruik maken van goedgekeurde rekenmethodieken. Het Warmbouwen Keurmerkt toetst de volgende aspecten:

aspectdoeltoetsonderdeel
balansenergie-effectiviteitbeperking van het energieverbruik
bufferenergie-effectiviteitaanwezigheid voldoende buffer
dauwpunthoudbaarheidgemiddelde schiltemperatuur
comfortcomforttemperatuurgemiddelde verblijfstemperatuur
ventilatiegezondheidventilatievoud
onderhoudhoudbaarheidaanwezigheid van langlopende onderhouds-contracten op relevante delen
monumentmonumentwaardebij monumenten, het beperken van verlies van monument-waarden

Het Keurmerk WarmBouwen zal verschillende klassen kennen, één, twee of drie sterren. Het aantal sterren hangt af van het aantal behaalde punten, waarbij één voldoende is: het vastgoed voldoet aan alle minimale eisen.

Het Keurmerk WarmBouwen is in ontwikkeling. Het wordt ondersteund door diverse partijen uit verschillende sectoren. Wij verwachten half 2015 de eerste Keurmerken af te kunnen geven.

Download hier alle eisen in één document zuilen–20141126