In nieuwbouw is energiezuinigheid relatief makkelijk en goedkoop te realiseren. In dat geval kan eenvoudig meer isolatie worden toegepast, zijn koudebruggen te voorkomen of goed op te lossen. Voor bestaande bouw ligt dat anders.

WarmBouwen is er voor die situaties dat niet aan de buitenzijde geïsoleerd kan worden, of niet met dikke pakketten. Door het op temperatuur brengen en houden van de gevel blijft deze droog. Waterdamp condenseert niet meer in de constructie.

Aan de buitenzijde isoleren is bouwfysisch het meest wenselijk. Bij buitenisolatie zijn de koudebruggen beperkt, kan er geen condensatie in de gevel plaatsvinden en blijven stalen en houten delen dus gevrijwaard van roest en rotting.

In bestaande bouw kan buitenisolatie lang niet altijd, en wordt vooral aan de binnenzijde geïsoleerd. In dat geval wordt alles achter de isolatie, de hele gevel dus, relatief koud. Er stroomt immers geen warmte meer van binnen de muur in. Dat is precies de bedoeling van isolatie. Maar op koude oppervlaktes kan en zal waterdamp condenseren. Oók in muren of achter voorzetwanden. En dan gaat hout rotten, staal roesten, materiaal schimmelen.

Dus moet voorkomen worden dat waterdamp de gevel in kan. Met dampdichte folies, tapes en kitnaden. Die onderhoud vragen. Maar wie kit elke vijf jaar zijn woning volledig opnieuw? Wie controleert elke vijf jaar de tapes, achter het behang, achter het gips, op scheurtjes. En wie slaat niet af en toe een spijker in de muur, zonder zich te realiseren dat daarmee de dampdichting kapot gaat?

Met WarmBouwen wordt de gevel op temperatuur gehouden. Zo wordt het gevaar op condensatie weggenomen, in vaktermen heet het dat WarmBouwen de koudebrug oplost. Die dampdichting is niet meer nodig. Eenvoudig en elegant.

Nut

WarmBouwen is nuttig als isolatie niet zomaar toegepast kan worden. Als vocht van binnen of van buiten problemen veroorzaakt, of kan gaan veroorzaken als isolatie geplaatst wordt.

WarmBouwen is nuttig als een goed binnenklimaat wordt verlangd, gepaard aan een hoog comfort én een lage energierekening.

Maar let wel: WarmBouwen vergroot het effect van isolatie. Een klein beetje binnenisolatie is vaak wenselijk. Een paar centimeter volstaat echter om een hoge isolatiewaarde, passend bij een 0-op-de-meter woning, te halen. Oók in bestaande bouw.

WarmBouwen is dun: met een paar centimeter aan de binnenzijde zijn we er al. Deze kunnen bijna altijd wel gevonden worden. Behoud van bestaande aansluitingen is dan ook zeer wel mogelijk.

Noodzaak

Vochtophoping in de gevel is schadelijk. Voor het vastgoed, omdat vocht onherroepelijk tot schade leidt: hout gaat rotten, staal roesten. Door bevriezing kan ook vorstschade ontstaan, met constructieve schade als gevolg. WarmBouwen voorkomt condensatie in de gevels, door deze simpelweg warm te houden.

Vocht in de muren biedt echter ook schimmels een kans. Schimmels zijn een belangrijke oorzaak van astma, allergiën, long- en huidaandoeningen. Het voorkomen van schimmels levert daarmee een bijdrage aan een gezond binnenmilieu. En dat is wellicht nòg belangrijker dan een lage energierekening.