De comforttemperatuur moet efficiënt en snel te bereiken zijn. Iedereen heeft een eigen Comforttemperatuur. De temperatuur in zorgcomplexen of ouderenwoningen ligt hoger dan in ‘gewone’ woningen. Het klimaat in kantoren is anders dan in werkplaatsen. Snelle en individuele regeling is een vereiste.

4-comfort

Doel
Bereiken en in standhouding van de gewenste temperatuur moet voor de individuele gebruiker mogelijk, snel en energie-efficiënt zijn. Hoe kleiner het verschil tussen tempertuur van het gebouw en het comfort, hoe minder energie nodig is om het comfort in te bereiken en in stand te houden.
Hoe effectiever het afgiftesysteem, hoe sneller de comforttemperatuur bereikt zal worden. Hoe efficiënter het opwekkingssysteem, hoe minder fossiele energie vereist is voor opwekking van aanvullende warmte en of koude voor het comfort. De temperatuur van het comfort kan en zal in de tijd fluctueren: door wensen of veranderingen bij de gebruiker, maar ook door het klimaat: in de zomer worden hogere temperaturen toegestaan dan in de winter wenselijk wordt geacht. Door rekening te houden met de verschillen in de tijd kan aangetoond worden dat de totale hoeveelheid benodigde energie beperkt is.
NB: De voor deze ComfortTemperatuur benodigde energie is niet Gebouwgebonden en wordt als zodanig niet meegerekend in het Evenwicht van de Gebouwgebonden warmtehuishouding.

Eisen
Het Keurmerk WarmBouwen stelt geen absolute eisen aan het energiegebruik, evenmin aan het geïnstalleerde vermogen. het Keurmerk WarmBouwen stelt echter wel eisen aan het verbruik van fossiele brandstoffen.
Een verbruik van 15 kWh/m² per jaar voor nieuwbouw en 28 kWh/m² per jaar voor bestaande bouw wordt als maximum gehanteerd. Dit betreft ingekochte primaire energie. Gas, elektra, hout kan allemaal de bron zijn.

Weging
Voor deze zuil zijn 10 punten beschikbaar. Indien wordt voldaan aan de minimum-eisen wordt 5 punten gegeven, hetgeen tevens het minimum is om in aanmerking te komen voor het Keurmerk. Indien het berekende verbruik 3 kWh/m² lager is dan het genoemde minimum, wordt 1 punt extra verkregen. Hiermee is een verbruik van 0 kWh/m² bij nieuwbouw dus 5 extra punten verstrekt.

Eisen
Het Keurmerk WarmBouwen stelt geen absolute eisen aan het energiegebruik, evenmin aan het geïnstalleerde vermogen. het Keurmerk WarmBouwen stelt echter wel eisen aan het verbruik van fossiele brandstoffen.
Een verbruik van 15 kWh/m² per jaar voor nieuwbouw en 28 kWh/m² per jaar voor bestaande bouw wordt als maximum gehanteerd. Dit betreft ingekochte primaire energie. Gas, elektra, hout kan allemaal de bron zijn.

Actueel
De eisen, voorwaarden en weging, zoals hierboven genoemd zijn voorlopige eisen. Het Comité Keurmerk WarmBouwen dient deze eisen formeel nog vast te stellen. Wij zijn in overleg met diverse vertegenwoordigers uit de gehele bouwkolom om de eisen vast te leggen.

Download hier het eisenblad ‘zuil 4: Comfort’ zuil04–20141126

zuil 1: Balans
zuil 2: Buffer
zuil 3: Dauwpunt
zuil 5: Ventilatie
zuil 6: Onderhoud
zuil 7: Monument