De stichting WarmBouwen doet onderzoek naar de mogelijkheden, de werking en optimalisatie van WarmBouwen. Dat doet zij zowel zelfstandig, als binnen projecten. Nieuwe inzichten worden gedeeld, zodat deze kennis voor iedereen die met WarmBouwen aan de slag wil, op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

SBRcurnet: kennispaper WarmBouwen (2016)

Op basis van de renovatie van de Grote Veers te Baak stelt SBRcurnet een kennispaper samen. Deze wordt halverwege 2016 verwacht en zal dan hier te downloaden zijn.

KBnG architectuur stedebouw restauratie: toepassing WarmBouwen in de Grote Hoeve, Baak (2016)

KBnG vergelijkt WarmBouwen met conventionele isolatie-methodes en niks doen, financieel, technisch en energetisch. renovatie warmbouwen

Ontwerpteam UGent, waaronder LBP|Sight: Toepassing van WarmBouwen (2015) UGent

Naar aanleiding van de vraag van Universiteit Gent om één van hun gebouwen in het centrum van Gent te verduurzamen zijn de mogelijkheden van WarmBouwen onderzocht.

Deze rapportages worden uitsluitend op verzoek toegezonden via WeTransfer.

Ecofys: Toepassing van WarmBouwen (2014)

Naar aanleiding van de vraag van Universiteit Gent om één van hun gebouwen in het centrum van Gent te verduurzamen zijn de mogelijkheden van WarmBouwen onderzocht.

De rapportages zijn binnenkort beschikbaar.

Nieman: WarmBouwen in bestaande woningbouw (2011)

In opdracht van Agentschap NL (nu opgegaan in RVO) heeft adviesburo Nieman de toepassingsmogelijkheden voor de bestaande waoningbouw onderzocht.

De conclusie luidt dat er energetsich voordeel te behalen uit WarmBouwen, en dat deze techniek kan bijdragen aan het energievraagstuk van corporaties. De techniek lijkt voor monumentale gebouwen een oplossing te kunne bieden om zonder dikke pakketten energie te kunnen besparen.Rapport Nieman WarmBouwen_Wz100522aaA1 jda_eindrapport onderzoek WarmBouwen

stichting Warmbouwen Monitoring Tempel

Het energieverbruik van de Tempel is gemonitord. Hier is het eerste rapport terug te vinden: tempel_monitoring_2011-2012

Eerste onderzoeken DGMR (2010)

Uit de eerste onderzoeken van DGMR blijkt dat WarmBouwen de warmteweerstand van de bestaande constructie verdubbeld. Hierbij is rekening gehouden met de hulpenergie van WarmBouwen. Wij wisten dat we op de goede weg waren, maar dat verbetering nodig was. Zowel in rekenmethodiek, omdat WarmBouwen niet zomaar past in de vigerende normen, als in de uitvoering, om de effectiviteit te vergroten. De optimalisaties zijn door Ecofys en LBP|sight onderzocht.

Rapport: Rapport DGMR WarmBouwen_e2009079401r001-002

Mocht u de bijlagen met alle berekingen willen ontvangen, neem dan contact met ons op.