Een gezond en comfortabel gebouw zorgt voor tevreden klanten. De eindgebruiker is minder snel ziek, productiever en voelt zich gelukkiger. Ook financieel is comfortabel bouwen een logische keuze: gebouwen waar extra aandacht aan het binnenklimaat is besteed, zijn gemakkelijker te verhuren en vangen een hogere huurprijs. Maar hoe realiseert u een gebouw dat echt aangenaam is? En hoe ontstijgt u daarbij de minimale eisen van het Bouwbesluit

dinsdag 13 oktober, 16:00-18:30 te Heerhugowaard

bouwlokalen.nl

bouwlokalen